Avaa valikko

Mitä Klyx on ja mihin sitä käytetään

Klyx pehmentää ulostetta lisäämällä sen vesipitoisuutta. Kova uloste pehmenee ja suolen tyhjentyminen helpottuu. Vaikutus alkaa noin 5-20 minuutin kuluttua annostelusta. Suolen normaali refleksitoiminta ei häiriinny.

Klyxiä käytetään tilapäisen ummetuksen hoitoon ja suolen tyhjentämiseen ennen tähystystä, lantioseudun röntgentutkimusta sekä synnytystä.

Dokusaattinatriumia ja sorbitolia, joita Klyx sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden sairauksien hoitoon. Kysy tarvittaessa neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

Miten Klyxiä käytetään

Aikuiset: Tilapäiseen ummetukseen tai suolen tyhjentämiseen 120 ml tai tarvittaessa 240 ml, ellei lääkäri toisin määrää.

Lapset: Lapsille vain lääkärin ohjeen mukaan.

Klyx-peräruiske voidaan lämmittää vesihauteessa ruumiinlämpöiseksi ennen käyttöä. Jos Klyxin vaikutus on mielestäsi liian voimakas tai liian heikko, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen.

Avaa pullo kiertämällä kärjen päässä oleva suljin auki – pullo on nyt valmis käyttöön.

Voitele kärki joko vaseliinilla tai puristamalla ulos muutama tippa Klyxiä

Kun annostelet Klyx-laksatiivia, purista aina pulloa sivuilta, älä paina pohjasta.

Paras asento viedä pullon kärkiosa peräsuoleen on vasemmalla kyljellä maaten. Tämä johtuu siitä, että tyhjennettävä osa suolesta sijaitsee vasemmalla puolella.

Vie kärkiosa varovasti peräsuoleen ja purista liuos hitaasti ulos pullosta.

Vedä kärkiosa ulos peräsuolesta kokoonpuristaen pulloa, jolloin liuoksen takaisinimeytyminen estyy.

Yritä pidätellä liuosta perä­suolessa n. 5 minuuttia varmis­taaksesi, että se ehtii vaikuttaa.

Varaa riittävästi aikaa.

Kysymyksiä ja vastauksia Klyxin käytöstä

Minulla on MS-tauti. Vatsani on usein niin kovalla, ettei uloste lähde millään tulemaan. Voinko käyttää Klyxiä?

 • Kyllä voit. 120 ml-peräruiske saa ulosteen liikkeelle ja Klyx ei yleensä aiheuta vatsan kouristelua, kun muistat annostella sen rauhallisesti suoleesi.

Olen menossa sigmoideoskopiaan. Minulta on poistettu peräaukon läheltä polyyppi. Onko Klyx-tyhjennys riittävä ja osaanko annostella sen itse?

 • Olet varmasti saanut hoitavalta yksiköltäsi ohjeen Klyx-peräruiskeen annostelusta. Toimi ohjeen mukaan. Klyx-tyhjennys onnistuu melkein aina hyvin, suoli puhdistuu ja siten näkyvyys on hyvä tarvittavalta matkalta.
 • Mikäli kärsit ummetuksesta, voit varmuudeksi annostella kaksi Klyxiä ennen tutkimustasi.
 • Mikäli koet, ettet selviä peräruiskeen annostelusta yksin, useat potilaat pyytävät apua läheiseltään. Peräruiske voidaan myös antaa poliklinikalla. Tässä tapauksessa soita hoitavaan yksikköösi ja kysy mahdollisuutta tyhjennykseen.

Voiko Klyxiä käyttää matkalla ummetuksen hoitoon?

 • Klyxin voi pakata varmuuden vuoksi matkalaukkuun, mikäli ummetus vaivaa matkalla.

Voiko Klyxiä käyttää lantionpohjan laskeuman yhteydessä esiintyvän ummetuksen hoitoon?

 • Lantionpohjan laskeumassa on hyvin yleistä, että potilaat joutuvat auttamaan sormella ulostetta pois peräsuolen alueelta. Tässäkin tapauksessa voit käyttää Klyxiä ummetuksen helpottamiseen.

Voiko Klyxiä käyttää toisen ummetuslääkkeen kanssa samanaikaisesti?

 • Tilapäisen vaikean ummetuksen hoidossa voi ottaa suun kautta laksatiivia ja käyttää lisäksi Klyx-peräruisketta, jolla saa suolentoiminnan liikkeelle ja tyhjeneminen helpottuu.

Voidaanko suolentyhjennys tehdä poliklinikalla ennen tähystystä?

 • Jos tähystyksessä tutkitaan vain peräsuolta tai sigmasuolta, suoli voidaan tyhjentää poliklinikalla. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi sauman tarkistus, polyypin arven tarkistaminen ja tilanteet, joissa suolta ei tarvitse katsoa pidemmältä matkalta. Potilas voi annostella Klyx-peräruiskeen kotona. Jos tyhjennys ei onnistu kotona, potilas tulee 1-2 tuntia ennen tähystystä poliklinikalle. Aamulla voi syödä kevyen aterian. Peräsuoli puudutetaan geelimäisellä puudutteella ja peräruiske annostellaan katetrin avulla. Tämän jälkeen potilas saa rauhassa tyhjentää suoltaan. Tarvittaessa peräruiske voidaan uusia. Tutkimus aloitetaan noin tunnin jälkeen peräruiskeen antamisesta.

Millaisia haittavaikutuksia Klyx aiheuttaa?

 • Yksittäisissä tapauksissa on raportoitu nokkoskuumetta ja vaikealaatuista allergiaa, johon on liittynyt verenpaineen laskua ja hengitysvaikeuksia. Mahan nipistelyä ja pahoinvointia saattaa esiintyä.

Voiko Klyxiä käyttää raskauden ja imetyksen aikana?

 • Klyxiä voi tilapäisesti käyttää raskauden ja imetyksen aikana. Haittavaikutuksia ei ole raportoitu käytettäessä valmistetta raskauden ja imetyksen aikana.

Missä tilanteissa Klyxiä ei saa käyttää?

 • Älä käytä Klyxiä, jos olet yliherkkä sen sisältämille aineille. Peräruiskeiden käyttö on yleisesti kielletty suoliston verenvuodoissa ja tulehdusprosesseissa. Älä käytä valmistetta, jos sinulla on vatsakipuja, joiden alkuperää ei tunneta tai suolitukos.

Valmisteyhteenveto

KLYX® peräruiskeliuos

KLYX® perä­rui­ske­liuos (doku­saat­ti­nat­rium ja sor­bi­toli) on tar­koi­tettu umme­tuk­sen hoi­toon sekä suo­lis­ton tyh­jen­tä­mi­seen ennen vat­san ja lan­tion alu­een rönt­gen­tut­ki­musta, syn­ny­tystä, rekto­sko­piaa tai muuta vas­taa­vaa diag­nos­tista tai tera­peut­tista toi­men­pi­dettä. Aikui­sille: 120 ml, vai­keim­missa tapa­uk­sissa ja ennen syn­ny­tystä 240 ml. Lap­sille lää­kä­rin ohjeen mu­kaan. Älä käy­tä val­mis­tetta, jos olet yli­herkkä vai­kut­ta­ville ai­neille tai apu­ai­neelle, jos sinulla on suo­lis­ton veren­vuoto, tule­hdus, vat­sa­kipu, jon­ka alku­perää ei tun­neta tai suo­li­tu­kos. Vain ly­hyt­ai­kai­seen käyt­töön. Myynti­luvan halt­ija: Ferring Lääkkeet Oy, puh: 0207 401 440. Perus­tuu 17.11.2016 päi­vät­tyyn val­mis­te­yh­teen­ve­toon. Tu­tus­tu huo­lel­li­ses­ti pak­ka­us­sel­os­tee­seen.

1. Klyx valmisteyhteenveto

FE435/GA/v.1/5-2017